Zaznacz stronę

Przypominamy, że już jutro o godzinie 12:00 rozpocznie się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klucz – Stop Społecznym Wykluczeniom. Poniżej zamieszczamy proponowany porządek obrad. 😉

1. Przywitanie, rozpoczęcie obrad. 
2. Wybranie przewodniczącego i sekretarza zebrania.
3. Stwierdzenie prawomocności obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
◦ Sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za rok 2018
◦ Sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018
◦ Dowolnych wniosków od pozostałych członków
6. Wolne głosy i wnioski.
7. Przedstawienie aktualnej sytuacji Stowarzyszenia i planów na najbliższy czas.
8. Dyskusja.
9. Zamknięcie obrad.
Skip to content