Zaznacz stronę

Zarząd Stowarzyszenia Klucz – Stop Społecznym Wykluczeniom niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia na dzień 9 listopada 2018 r. na godz. 20:30. Zgromadzenie odbędzie się w lokalu, zlokalizowanym przy ul. Warszawskiej 5 w Katowicach.

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

  1. Rozpoczęcie obrad
  2. Wybór przewodniczącego i sekretarza Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, ustalenie porządku obrad
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Stowarzyszenia
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Zarządu Stowarzyszenia
  7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej
  8. Wolne wnioski, dyskusja nad sprawami zgłoszonymi przez uczestników walnego zebrania
  9. Sporządzenie protokołu i uchwał z walnego zebrania, oraz podpisanie ich przez osoby upoważnione
  10. Zamknięcie Zgromadzenia.
Skip to content