Zaznacz stronę

Dzieci i nastolatki LGBT+ są grupą szczególnie narażoną na dyskryminację i wykluczenie, zwłaszcza w niewielkich miejscowościach. Udzielanie im wsparcia w szkole jest szczególnie ważne, gdy nie otrzymują go ze strony swoich rodziców czy opiekunów. Jak Ty możesz pomóc swoim uczniom LGBT+?
❤️ Edukuj się – im więcej wiesz na temat społeczności LGBT+, tym lepiej ją rozumiesz i lepszym sojusznikiem będziesz.
🧡 Zawsze reaguj na przemoc i agresję wobec uczniów LGBT+.
💛 Angażuj się w szkolne działania na rzecz promowania równości i akceptacji – np. uczniowskie projekty czy koła zainteresowań.
💚 Wielu nauczycieli pomija wątki LGBT+ podczas lekcji – to błąd! Wiele postaci historycznych, naukowców czy artystów było osobami LGBT+, o czym warto wspomnieć nawet jednym zdaniem. Dzięki temu uczniowie będą mieli świadomość zarówno ogromnego wkładu osób LGBT+ w naukę czy politykę, jak i tego, że osoby te istniały od zawsze.
💙 Jeśli w Twojej okolicy działa organizacja wspierająca osoby LGBT+, skontaktuj się z nią i zapytaj, czy mogliby doradzić Ci jak wspierać uczniów lub dostarczyć Ci dodatkowe materiały na temat równości i akceptacji.
💜 Zawsze miej przy sobie listę telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, aby w razie potrzeby móc podzielić się nią z uczniami.

Skip to content