Zaznacz stronę

Społeczność LGBT+ w Polsce jest szczególnie narażona na przemoc, wykluczenie oraz dyskryminację. Według raportu ILGA Europe, nasz kraj jest najbardziej homofobicznym ze wszystkich badanych krajów europejskich – jak to się przekłada na jakość życia osób LGBT+?
63,7% osób LGBTA (A- osoby aseksualne) padło ofiarami przemocy werbalnej, 12,8% – przemocy fizycznej, 27,3% – wandalizmu, a 14,1% – przemocy seksualnej. 33,9% otrzymywało groźby. Najwyższy odsetek ofiar przemocy stanowią osoby transpłciowe (źródło: Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce. Raport za lata 2015-2016).
Bycie ofiarą przemocy, wykluczeń czy dyskryminacji zwiększa ryzyko wystąpienia depresji, zaburzeń lękowych, myśli i prób samobójczych oraz wielu innych problemów zdrowotnych. Aż 69,4% ankietowanych nastolatków LGBTA miało myśli samobójcze (ibidem).
Nie bądźmy obojętni wobec uprzedzeń – reagujmy! Rozmawiajmy, edukujmy nasze otoczenie, wspierajmy naszych krewnych czy znajomych LGBT+. Nasze wsparcie może nawet ocalić komuś życie.

Pełna treść cytowanego Oświadczenia Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego: https://pts-seksuologia.pl/…/oswiadczenie-zarzadu-glownego-…
Omówienie raportu ILGA Europe: https://noizz.pl/…/polska-najbardziej-homofobicznym…/219919h
Raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce”: https://kph.org.pl/sytucjaspoleczna20152016/

Skip to content