Z okazji pierwszej rocznicy powstania Stowarzyszenia KLUCZ – Stop Społecznym Wykluczeniom organizujemy II Marsz Kobiet. W roku 2017 poznaliśmy się właśnie na Marszu Kobiet. Nasze Stowarzyszenie jest piękną kontynuacją idei Marszu Kobiet –  solidarności, chęci pomagania i zwrócenia uwagi, że prawa kobiet nie dotyczą jedynie wąskiej grupy działaczek organizacji feministycznych, ale każdej kobiety i są prawami człowieka. W tym roku skupiamy się na postulatach, które można zrealizować na szczeblu miejskim lub wojewódzkim. Chcemy pokazać, że prawa kobiet nie są czymś niedostępnym, jakimiś pustymi sloganami, ale częścią życia  pani Krysi, Marysi, Zosi, Nikoli, każdej z nas. Dotyczą także mężczyzn, bowiem na pewno zależy panom na zdrowiu i bezpieczeństwie swoich ukochanych kobiet.

Postulaty dotyczą jedynie celów możliwych do zrealizowania w regionie, skąd brak legalizacji aborcji i refundacji antykoncepcji. Nie są one możliwe do realizacji przez władze miejskie lub wojewódzkie. Lista postulatów możliwych do realizacji w regionie:

1)Miejski program refundacji in vitro dla niepłodnych par oraz refundacji szczepień przeciwko HPV dla osób od 12 roku życia
2) Zabezpieczenie mieszkanek regionu przed skutkami klauzuli sumienia na antykoncepcję: utworzenie całodobowego dyżuru ginekologicznego bez klauzuli sumienia, zagwarantowanie realizacji prawa kobiet do darmowego założenia wkładki antykoncepcyjnej we wszystkich gabinetach ginekologicznych, które mają umowę z NFZ na terenie Śląska oraz monitorowanie sytuacji związanych z odmową sprzedaży antykoncepcji w aptekach. Domagamy się informacji wywieszonej na rejestracji w przychodni, że dany lekarz stosuje klauzulę sumienia i zapewnienia lekarzy bez klauzuli sumienia.
3)Zapewnienie w szpitalach realizacji praw kobiet po poronieniach – informowanie kobiet o ich prawach, godne traktowanie w czasie poronienia i opieka psychologiczna po poronieniu, realizacja we wszystkich śląskich szpitalach prawa do legalnej aborcji w sytuacjach zgodnych z ustawą „O planowaniu rodziny i ochronie płodu ludzkiego”z 1993 roku oraz zapewnienie dostępu do badań prenatalnych i ewentualnego leczenia płodu zgodnie we wskazaniami i zapewnienie godnego porodu zgodnie z zasadami programu „Rodzić po ludzku”
4) Darmowa pomoc psychologiczna i prawna dla ofiar gwałtu i przemocy w rodzinie
5)Ustanowienie zakazu w śląskich miastach pokazywania drastycznych obrazów które mogą wywoływać stany lękowe wśród dzieci, np: wystaw antyaborcyjnych.

Zapewnienie godnego porodu we wszystkich śląskich szpitalach niezależnie od stopnia referencyjności oznacza następujące standardy – kulturalny personel, natychmiastowa reakcja w razie zagrożenia w czasie porodu, darmowe porody rodzinne, informowanie rodzących o ich prawach i o przebiegu porodu, prawo do wyboru pozycji rodzenia, kontakt skóra do skóry matki i noworodka na sali porodowej, wsparcie laktacyjne, respektowanie planu porodu..

Stowarzyszenie i pozostali organizatorzy pamiętają także o prawach dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną. W tej kwestii za najważniejsze uważamy:

1) Dookreślenie w ustawie statutu placówek i sposobów finansowania placówek opiekujących się osobami z niepełnosprawnością. Liczymy na współpracę stowarzyszeń, władz miejskich, wojewódzkich z rządem.
2) Stworzenie rozwiązań systemowych opieki nad osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym powyżej 24 roku życia oraz wsparcia ich opiekunów
3) Uchwalenie szczegółowych przepisów regulujących prowadzenie placówek dla dorosłych ze znacznym stopniem upośledzenia, min: liczby etatów przypadających na określoną liczbę podopiecznych.
4) Stworzenie jednolitego systemu finansowania tego typu placówek oraz przepisów regulujących transport do placówek (chodzi o osoby niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym powyżej 24 roku życia). Konieczność przejęcia przez rząd finansowania placówek typu ośrodki wsparcia oraz ewentualna pomoc samorządów we wskazówkach dotyczących problemu.

Jest rzeczą oczywistą, że wszyscy potępiamy pomysł minister Zalewskiej ograniczający dostęp do edukacji dzieci niepełnosprawnych i sprzeciwiamy się dyskryminacji uczniów z niepełnosprawnością. Dostrzegamy potrzebę pomocy materialnej dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin oraz konieczność tworzenia ułatwień dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej.

 

Skip to content