Stowarzyszenie Klucz broni prawa kobiet do antykoncepcji i edukuje w tym zakresie.

” Narodowy Fundusz Zdrowia odpowiada: „Każdy ginekolog udzielający świadczeń w ramach kontraktu z NFZ ma obowiązek zarówno założyć, jak i usunąć Pani wkładkę”.

Potwierdza to załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 roku (pkt 456, 457). Jedyne co pacjentka musi sama zapewnić, to wkładka”.

Antykoncepcyjne wkładki domaciczne, tak zwana spirala, dzielą się na miedziane i hormonalne. Ceny są bardzo różne: hormonalne nawet 600 – 1000 zł, ale miedziane kupić można za mniej niż 50 zł.

RADY FEDERACJI NA RZECZ KOBIET I PLANOWANIA RODZINY W PRZYPADKU ODMOWY ZAŁOŻENIA WKŁADKI NA NFZ

„Procedury założenia i usunięcia wewnątrzmacicznej wkładki antykoncepcyjnej są na liście świadczeń gwarantowanych. W reakcji na doniesienia o bezprawnych odmowach wykonania tych zakontraktowanych przez #NFZ zabiegów, podpowiadamy, jak działać. Federacja skierowała pisma do Narodowego Funduszu Zdrowia i Rzecznika Praw Pacjenta z wnioskiem o interwencję. Pozyskała też z NFZ dane placówek, które sprawozdają się z wprowadzania wewnątrzmacicznych wkładek antykoncepcyjnych.

Wszystkie poradnie i gabinety ginekologiczno-położnicze posiadające kontrakt z NFZ mają obowiązek wykonać te zabiegi.
W przypadku odmowy:

powołaj się na pismo NFZ, który zapowiada kary finansowe za bezprawne odmowy i nierealizowanie kontraktu. Pismo w formacie PDF
żądaj odmowy na piśmie i wpisania jej do dokumentacji medycznej
porozmawiaj z dyrektorem/dyrektorką placówki (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej tj. Dz.U. 2016 poz. 357)
złóż skargę w wojewódzkim oddziale NFZ (sprawdź adres) z kopią odmowy. Gotowy wzór skargi

zadzwoń do wojewódzkiego oddziału z prośbą o interwencją w placówce

skieruj wniosek o wszczęcie postępowania do Rzecznika Praw Pacjenta z kopią odmowy

Federacja wystąpiła do NFZ zarówno z apelami o interwencje, jak też z wnioskiem o udostępnienie informacji o placówkach, które wykonują tę usługę.
Osoby planujące tę formę antykoncepcji prosimy o kontakt (federacja@federa.org.pl). Podamy Wam namiary na pobliskich świadczeniodawców. Niestety nie możemy opublikować tej bazy placówek.
I zgłaszajcie nam placówki/osoby, które odmówiły tych świadczeń. Złożymy w NFZ-ie wnioski o kontrolę!”

Skip to content